Jan van Ruusbroec (1293 -1381) Mysticus

Jan van Ruusbroec (1293 -1381) Mysticus. We lezen uit zijn werk: “Van Seven Sloten”.
door Pater Rob Faesen S.J.

De bezinningsvoormiddagen gaan door te Capenberg - Huize Stracke, Borsbeeksesteenweg 45, 2530 Boechout. We beginnen de bezinningsvoormiddag om 9 u met een inleiding tot 10 u.
Na een onderbreking volgt om 10.30 u een tweede inleiding. Om 11.45 u is er Eucharistieviering. Einde omstreeks 12.30 u.

Iedereen is welkom. Inschrijven is niet nodig.
Inlichtingen : W. Rombauts, tel. 03/455 52 12,  wrombauts@telenet.be