Kijk uit je ogen. Misschien laat onze God zich zo wel vinden

Pater Walter Fabri S.J. 'Kijk uit je ogen. Misschien laat onze God zich zo wel vinden.'

 

De bezinningsvoormiddagen gaan door te Capenberg - Huize Stracke, Borsbeeksesteenweg 45, 2530 Boechout.

We beginnen de bezinningsvoormiddag om 9 u met een inleiding tot 10 u. Na een onderbreking volgt om 10.30 u een tweede inleiding. Om 11.45 u is er Eucharistieviering. Einde omstreeks 12.30 u. Iedereen is welkom. Inschrijven is niet nodig.

Inlichtingen : W. Rombauts, tel. 03/455 52 12,  wrombauts@telenet.be