Verrijzenis en/of reïncarnatie

E.H. Kristof Struys. 'Verrijzenis en/of reïncarnatie. Een wereld van verschil.'

De bezinningsvoormiddagen gaan door te Capenberg - Huize Stracke, Borsbeeksesteenweg 45, 2530 Boechout.

We beginnen de bezinningsvoormiddag om 9 u met een inleiding tot 10 u. Na een onderbreking volgt om 10.30 u een tweede inleiding. Om 11.45 u is er Eucharistieviering. Einde omstreeks 12.30 u. Iedereen is welkom. Inschrijven is niet nodig.

Inlichtingen : W. Rombauts, tel. 03/455 52 12,  wrombauts@telenet.be