Voorjaarslezingen Ruusbroecgenootschap

Elk jaar nodigt het Ruusbroecgenootschap vier (internationale) onderzoekers uit om hun onderzoek voor te stellen. Het doel van deze Voorjaarslezingen is tweeledig:
 
  • de onderzoekers een kans bieden om hun onderzoek te presenteren en om te delen in de expertise van het Ruusbroecgenootschap
     
  • een gelegenheid creëren voor het Ruusbroecgenootschap om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen haar onderzoeksdomein

De vier Voorjaarslezingen vinden in 2016 plaats op vrijdagmiddagen in maart, april, mei en juni op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen.

Plaats: lokaal Rodestraat 14, lokaal Annexe (via ingang Lange WInkelstraat), 2000 Antwerpen

Tijd: 14.00 -16.00

Als u een van de Voorjaarslezingen bij wilt wonen, kunt u zich aanmelden bij daniel.ermens@uantwerpen.be.
 

Vrijdag 18 maart
Marleen Cré (Lausanne)
Devotionele compilaties in laat-middeleeuws Engeland: de lezende auteur en de schrijvende lezer

Vrijdag 22 april
Kristien Suenens (Leuven)
De verering van het H. Sacrament: vrouwelijke devotie, ondernemerschap en macht in 19de-eeuwse kloosters

Vrijdag 20 mei
Eva Vandemeulebroucke (Gent)
De autoriteit van een kok. Het auteursbewustzijn van de Groenendaalse lekenbroeder Jan van Leeuwen († 1378)

Vrijdag 17 juni
Ad Poirters (Nijmegen)
In de geest van Windesheim: De renovatie van de liturgische handschriften van het klooster Soeterbeeck door rector Arnoldus Beckers (1772-1810)