Bidden met Paus voor zending van leken

Gebedsintentie van paus Franciscus voor het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus

 

 

Voor de evangelisatie: de zending van leken

Dat leken hun eigen zending vervullen door creatief te antwoorden op de uitdagingen van de wereld van vandaag.