Gebedsintentie Paus voor maart 2017

 

 

 

 

Gebedsintentie voor de evangelisatie: Steun voor de vervolgde christenen

Dat christenen die vervolgd worden gesteund mogen worden door het gebed en de materiële hulp van de hele Kerk.

 

Tekst video

Wat worden er veel mensen vervolgd vanwege hun geloof en gedwongen om hun woningen, hun gebedshuizen, hun land, hun dierbaren achter te laten! Ze worden vervolgd en geëxecuteerd omdat zij christenen zijn, zonder dat de vervolgers een onderscheid maken op grond van de geloofsrichting waartoe ze behoren. Ik stel jullie een vraag: “Hoeveel van jullie bidden voor christenen die worden vervolgd?” Hou goede moed en bid met mij voor hen zodat zij de steun van alle kerken en gemeenschappen ervaren, door middel van gebed en materiële hulp.

Voorbije gebedsintenties van de Paus