Paus vraagt gebed voor jongeren en hun roeping

De paus heeft een nieuwe video gemaakt voor zijn wereldwijd gebedsnetwerk. Hieronder de video voor april 2017 alsook de woorden die Franciscus uitspreekt.

Ik weet dat jullie, jonge mensen, niet willen leven in de illusie van een vrijheid die zomaar kan worden weggenomen en dat jullie gaan voor het maximaal haalbare. Klopt dat of vergis ik me?

Sta niet toe dat anderen de hoofdrolspelers zijn bij het tot stand brengen van veranderingen.

Jullie zijn de toekomst. Ik vraag jullie te bouwen aan de toekomst, te werken aan een betere wereld. Nemen jullie de uitdaging aan?

Ik vraag jullie om met mij te bidden voor de jonge mensen – dat ze een edelmoedig antwoord geven op hun roeping en zich inzetten voor de belangrijke kwesties waar de wereld mee geconfronteerd wordt.