Samuëlproject 2015-2016

Samuëlproject

Het Samuëlproject, vindt zijn oorsprong in Italië. In 1989 nam de toenmalige kardinaal van Milaan, Carlo Maria Martini sj, het initiatief om een groep jongeren te begeleiden in het onderscheiden van hun persoonlijke roeping. Het opzet was om jongeren te helpen bij het maken van een echte levenskeuze, vanuit de vaststelling dat het voor vele jongeren steeds moeilijker wordt om te komen tot een levenslang engagement.

Daartoe werkte Carlo Martini sj een programma uit, geïnspireerd aan de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola en de onderscheiding van de geesten. Vandaar dat het regelmatige biddend luisteren naar de Schrift (lectio divina) centraal staat in deze methode. Zo kan de jongere vanuit een persoonlijke relatie met de levende God geleidelijk aan helderder gaan zien waartoe hij of zij in het bijzonder geroepen wordt in het leven.

De sleutelelementen en de benaming van dit project werden overgenomen in het Samuëlproject dat georganiseerd wordt in de Oude Abdij in Drongen. Sinds oktober 2000 hebben meer dan 100 jongeren er “Samuel” gevolgd. De Vlaamse formule duurt zo’n acht maanden en rust op drie pijlers. 

  1. Elke dag is er een persoonlijke meditatie van een halfuur met een bijbeltekst
  2. Om de twee weken is er een gesprek met een begeleider
  3. Tenslotte is er een maandelijkse bijeenkomst in de Oude Abdij op zondag. Op die bijeenkomst wordt geleerd hoe je kan leren bidden met de Schrift en is er tijd voor uitwisseling en gezamenlijk gebed.

 

Het Samuëlproject richt zich tot jongeren tussen 20 en 30 jaar oud. Het begint in de maand oktober en duurt tot de maand mei. De begeleiders wonen verspreid over heel Vlaanderen.

Data: Startweekend: 17-18 oktober 2015 van zaterdag 15u tot zondag 17u +  7 zondagen: 1 november, 6 december 2015, 3 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april en 1 mei 2016 telkens van 11.30 tot 17.30u

De gemeenschappelijke bijeenkomsten vinden plaats in de Oude Abdij, Drongenplein 27, 9031 Drongen (Gent).