Parochies en kapellen

Parochies en kapellen

In totaal zijn er wereldwijd om en bij de tweeduizend parochies toevertrouwd aan de Sociëteit van Jezus.  Er zijn ongeveer evenveel jezuïeten werkzaam in parochies als in het onderwijs, d.w.z. meer dan 15 % van de actieve leden -  en daar komen nog al die jezuïeten bij die naast hun gewone werk op zondagmorgen en andere tijden assistenties verlenen in de parochies.