Wereldwijd

In de huidige tijd zijn zeer veel problemen van nature wereldomspannend en vragen om oplossingen op wereldschaal, en ook de mensheid zelf groeit naar een soort eenheid toe. Om op die problemen een efficiënter antwoord te geven, moet ook onze Sociëteit, die een internationaal apostolisch korps vormt, haar geest van universaliteit dieper beleven, haar krachten en hulpmiddelen efficiënter bundelen en de structuren versterken die al formeel bestaan, of nieuwe en meer flexibele structuren tot stand brengen, die de samenwerking op wereldvlak en op meer lokaal vlak vergemakkelijken.

Complementaire normen nr 395

 

 

Nieuws over de 36ste Algemene Congregatie

 

Website van de jezuïeten wereldwijd