Ignatiaans gebed

Ignatiaans gebed

Contemplatief worden in de actie

Het ignatiaanse bidden is in de eerste plaats christelijk bidden. Ignatius van Loyola heeft gedurende zijn lange pelgrimsjaren zich kunnen inspireren aan heel wat verschillende tradities binnen de Kerk. Zijn originele bijdrage is vooral gelegen in het leggen van bepaalde accenten. Zijn intuïties en inzichten inzake gebed vind je terug in de Geestelijke Oefeningen.

In het ignatiaanse gebed staat de Schrift vaak centraal. Dit gebed kan eerder mediterend, dan wel eerder contemplerend zijn.  Maar je kan ook bidden met het “5de evangelie”, het verhaal van God in je eigen leven: het levensgebed. Het ignatiaanse gebed is doorgaans individueel. Maar er er bestaan ook vormen van gemeenschappelijk ignatiaans gebed, in het bijzonder de contemplatieve dialoog.

Wie bidt, ook wie regelmatig bidt, zal ervaren dat dit niet steeds makkelijk is. Is mijn gebed “goed” gebed? Wat te doen als ik verstrooid ben? En, soms kan het gebeuren dat ik in mijn gebed niets voel. Wil je ten volle de vruchten plukken van je gebed, dan is het nodig om tijd te nemen om op je gebed terug te blikken.

Het ignatiaanse bidden kan je er toe brengen, naar het voorbeeld van Ignatius van Loyola, om meer contemplatief in de actie te worden.