Geloven in Jezus Christus, waarom niet?

Geloven in Jezus Christus, waarom niet?

Fernand Van Neste sj & Marc Keuleneer, Geloven in Jezus Christus, waarom niet? Een zinvol leven met toekomst!
 Uitgeverij Garant, Antwerpen i.s.m. Vormingscentrum Guislain vzw – Broeders van Liefde, Gent  ISBN: 978 90 441 3489 6,  Fracarita-reeks, nr. 8, € 21,00

Dit boek wijst enkele wegen om Jezus Christus beter te leren kennen en het geloof in Hem te laten groeien. Het biedt inspiratie om steeds méér volgens de Geest van Jezus Christus te kunnen leven. In plaats van een leven vanuit angst, wanhoop en valse zekerheden nodigt Christus ons uit tot een vreugdevol bestaan. Samen met Marc Keuleneer heeft Fernand van Neste de essentiële grondgedachten uit zijn reeds eerder verschenen boeken tot een nieuw en inspirerend geheel verwerkt. De doorheen het leven gegroeide overtuiging van beide auteurs is helder en bezielend: geloven in Jezus Christus is méér dan de moeite waard. Het biedt een zinvol leven met toekomst, zelfs over de dood heen.