Streven

Cultureel-maatschappelijk maandblad

Lees verder
Streven

Cultureel-maatschappelijk maandblad

Het maandblad Streven kan inmiddels bogen op een flinke geschiedenis. Het blad heeft zijn wortels in de onderwijsinstellingen van de jezuïeten in Antwerpen, en de uitgave wordt nog altijd mede mogelijk gemaakt door de jezuïeten in Vlaanderen. Ook krijgt Streven steun van UCSIA, het centrum dat in Antwerpen de intellectuele traditie van de jezuïeten voortzet.

De huidige redactie van Streven bestaat deels uit Vlamingen, deels uit Nederlanders.

Streven heeft als ondertitel ‘cultureel-maatschappelijk maandblad’. Deze ondertitel drukt uit, wat het tijdschrift beoogt: het geven van informatie, en kritisch nadenken over ontwikkelingen in cultuur en maatschappij. In Streven staan dan ook bijdragen over literatuur en kunst, filosofie en theologie, en artikelen over actuele politieke en maatschappelijke problemen.

Deze onderwerpen worden niet vanuit de onmiddellijke actualiteit bezien, maar van enige afstand in de tijd, om zo de mogelijkheid te scheppen voor evenwichtige bezinning.

Een vaste rubriek in het blad vormen de boekbesprekingen: korte signalementen van nieuw verschenen boeken die interessant zijn voor de lezers van Streven.

Eens per jaargang brengt Streven een themanummer uit, gewijd aan een actueel onderwerp.

Abonnementsprijs :

  • België: € 60
  • Nederland: € 63
  • Studenten (B): € 45
  • Studenten (NL): € 48