Egied van Broeckhoven Jezuïet, mysticus, priester-arbeider

Egied van Broeckhoven Jezuïet, mysticus, priester-arbeider. 50 jaar geleden gestorven in een arbeidsongeval.door Pater Hugo Carmeliet S.J. De bezinningsvoormiddagen gaan door te Capenberg - Huize Stracke,

Egied van Broeckhoven Jezuïet, mysticus, priester-arbeider. 50 jaar geleden gestorven in een arbeidsongeval.
door Pater Hugo Carmeliet S.J.

De bezinningsvoormiddagen gaan door te Capenberg – Huize Stracke,

Borsbeeksesteenweg 45, 2530 Boechout.
We beginnen de bezinningsvoormiddag om 9 u met een inleiding tot 10 u.
Na een onderbreking volgt om 10.30 u een tweede inleiding. Om 11.45 u is er Eucharistieviering. Einde omstreeks 12.30 u.

Iedereen is welkom. Inschrijven is niet nodig.
Inlichtingen : W. Rombauts, tel. 03/455 52 12,  wrombauts@telenet.be

Bekijk de volledige agenda

Deel