Luc Versteylen sj (1927)

Jeugdzegen

Lees verder

Jeugdzegen

Jeugdzegen

Ik zegen je ogen
dat je er veel mensen
graag mee zou mogen zien
maar vooral ooit
of stilaan nu al
de allerliefste van je leven
levenslang

ik zegen je oren
dat je er veel lieve woorden
mee zou mogen horen
woorden van bemoediging
wanneer je het kwaad hebt
woorden van verheldering
wanneer je in de war bent
worden van troost
wanneer je verdriet hebt
woorden van bewondering
wanneer je het goed hebt gedaan
of er mooi uitziet
maar dat je er vooral
mee zou mogen horen
jet geluidloze hulpgeroep
van de mensen dicht bij jou

ik zegen je mond
dat je er lief en teder
mee zou leren zijn
dat je er harde en zachte woorden
mee zou mogen spreken
alnaargelang het nodig is
en dat je er
door alle pijn en tegenslag
en zelfs ziekte heen
mee zou kunnen blijven lachen

ik zegen je handen
dat je er veel feesten van de hand
mee zou mogen beleven
dat je er meer mee
zou mogen genezen
dan kwetsen
meer mee
zou mogen strelen
dan striemen

ik zegen je voeten
dat je er mee zou mogen gaan
naar de plaatsen
waar de mensen
je graag zien komen
en waar je zelf
ook graag naartoe gaat
maar dat je er ook
mee zou mogen gaan
naar plaatsen
waar je zelf
niet graag naartoe gaat
maar waar
de mensen je nodig hebben

ik zegen heel je lichaam
van jongen of van meisje
dat het een teken mag zijn
van liefde en tederheid
voor heel veel mensen
maar vooral ooit
of stilaal nu al
voor de allerliefste van je leven
levenslang