Alfred Delp sj: ‘Geloof in Jezus is iets zeer zeldzaams’

1907 – 1945
Verzetter tegen het naziregime