Adam Beckers (1744-1806) van de Krijtberg in Amsterdam

Ter gelegenheid van de priesterwijding van Bart Beckers SJ is er door het Archief van de Nederlandse Jezuiten, in samenwerking met de Krijtberg, een boek uitgegeven. De titel daarvan: Adam Beckers van de Krijtberg in Amsterdam 1744 - 1806.

Lees verder
Adam Beckers (1744-1806) van de Krijtberg in Amsterdam

Ter gelegenheid van de priesterwijding van Bart Beckers SJ is er door het Archief van de Nederlandse Jezuiten, in samenwerking met de Krijtberg, een boek uitgegeven. De titel daarvan: Adam Beckers van de Krijtberg in Amsterdam 1744 – 1806.

Het betreft scriptie van Ton Ruys SJ over deze jezuiet en de herleving van de orde in het begin van de negentiende eeuw na de opheffing in 1773.

De Maastrichtenaar Adam Beckers (1744-1806) is een van de belangrijkste figuren uit de geschiedenis vande jezuïeten in Nederland. Behalve in een artikel uit 1918 hebben historici amper over hem gepubliceerd.

Ter gelegenheid van de eerste priesterwijding in de RK kerk "de Krijtberg" te Amsterdam (27 mei 2012) van de Maastrichtse jezuïet Bart Beckers is de doctoraalscriptie (Katholieke Universiteit Nijmegen) getiteld Adam Beckers en de herleving van de Sociëteit van Jezus in de Nederlanden van Ton Ruys (1923-2002) in een uitgebreid gedocumenteerd en full color geïllustreerd boekje uitgegeven. Dit boekje is te bestellen via www.krijtberg.nl.

Deze biografie belicht de grote rol die Adam Beckers gespeeld heeft in de periode na de opheffing van de Sociëteit van Jezus in 1773. Als de centrale figuur in een internationaal netwerk legde hij binnen enkele jaren contact met jezuïeten en ex-jezuïeten in Rusland, Engeland, België, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Als belangrijkste rekruut voor de Orde wist hij de Amsterdammer Jan Philip Roothaan (1785-1853) te werven, die in 1829 tot Algemeen Overste van de jezuïeten werd gekozen. Adam Beckers werd in 1805, een jaar voor zijn dood, benoemd tot eerste overste van de herstelde jezuïetenmissie in Nederland.