Bidden met de leerling van wie Jezus hield

2 t/m 6 juni Oude Abdij Drongen
Bidden met de leerling van wie Jezus hield

Ignatiaanse retraite in stilte met p. MARK ROTSAERT sj

Ignatiaanse retraite in stilte met p. MARK ROTSAERT sj

Je bent welkom in de Oude Abdij Drongen voor een vijfdaagse groepsretraite. De begeleider, jezuïet Mark Rotsaert, geeft ’s morgens en in de namiddag een meditatieve inleiding tot gebed en bezinning. Hij vertrekt hierbij van Bijbelverhalen – in het bijzonder het evangelie volgens Johannes – waarin een diepere betekenis wordt verkend. Je krijgt aanwijzingen en vragen om in de persoonlijke tijd mee aan de slag te gaan en zo je weg als mens en als gelovige te verdiepen. Je krijgt ook inspiratie mee uit het denken van Ignatius van Loyola. Deze liet ons zijn Geestelijke Oefeningen na, spirituele oefeningen en inzichten bedoeld om Jezus steeds beter leren kennen en sterker te kiezen voor Zijn manier van leven.

Dagelijks zijn er gebedsmomenten alsook de eucharistie, Er is mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek met de begeleider of met een andere geestelijke begeleider van de Oude Abdij.

​De retraite (het hele programma, inclusief de maaltijden) verloopt in stilte. Alleen bij het avondmaal bij aankomst op 2 juni en bij het ontbijt de laatste dag, wordt er met elkaar gepraat. Zo maak je ook samen de overgang van het gewone leven naar de stilte van de retraite en omgekeerd.
Zondag 2 (18 u.) – zaterdag 6 juni (14u.) 2019 Oude Abdij DRONGEN

Meer info en aanmelden: www.oudeabdij.be of renate.cauwels@oudeabdij.be of 09 226 52 26

​Zondag 2 (18 u.) – zaterdag 6 juni (14u.) 2019 Oude Abdij DRONGEN

Bekijk de volledige agenda

Deel