De marktcorrigerende impact van sociale economie

Dinsdag 22 september Online
De marktcorrigerende impact van sociale economie

Experten Ton Wilthagen, Ides Nicaise en Gorik Ooms focussen op de organisatie van arbeid als antwoord op de ravage die corona al heeft aangericht en nog zal aanrichten. Wat zijn de gevolgen voor de tewerkstellingskansen van mensen met een lage scholing? De centrale vraag is of, hoe en in welke mate de uitbreiding van mogelijkheden in de sociale economie deel kan uitmaken van een relancebeleid.

Experten Ton Wilthagen, Ides Nicaise en Gorik Ooms focussen op de organisatie van arbeid als antwoord op de ravage die corona al heeft aangericht en nog zal aanrichten. Wat zijn de gevolgen voor de tewerkstellingskansen van mensen met een lage scholing? De centrale vraag is of, hoe en in welke mate de uitbreiding van mogelijkheden in de sociale economie deel kan uitmaken van een relancebeleid.

We vertrekken vanuit een sterk pleidooi voor meer investeringen in de sociale economie en doen een oproep om een verstandig systeem uit te werken dat zorgt voor een evenwichtigere verdeling van de kosten en de opbrengsten van het armoedebeleid. Een hervorming van de sector is gaande: sociale en beschutte werkplaatsen werden omgevormd tot maatwerkbedrijven en -afdelingen. Later zal een individueel luik worden toegevoegd zodat doelgroepmedewerkers bij elk bedrijf kunnen aankloppen met een financieel rugzakje. In een sterk veranderende arbeidsmarkt en een post-coronasamenleving die sterk door elkaar én vooral wakker is geschud, biedt die paradigmawissel kansen: ze verruimt de theoretische tewerkstellingsmogelijkheden en biedt de mogelijkheid om de nieuwe noden van onze arbeidsmarkt in te willigen.

Meer weten?
Praktische informatie
Webinar in het Nederlands

Wanneer?
Dinsdag 22 september 2020, 19.00 – 20.45 uur

Waar?
Dit is een online event. Hoe gaat dat in zijn werk? Je ontvangt vooraf een linkje per e-mail. Als je op die link klikt, kom je automatisch in het virtuele lokaal terecht. Je hoeft hiervoor niets te installeren op jouw computer, tablet of smartphone. Meer info…

Deelnemen?
Deelname is gratis, maar vergeet niet om vooraf in schrijven.

Bekijk de volledige agenda

Deel