Geestelijke Oefeningen in het dagelijks leven volgens Ignatius van Loyola

De Geestelijke Oefeningen bij je thuis

De Geestelijke Oefeningen bij je thuis

Wil je de Geestelijke Oefeningen in het dagelijks leven ook doen? Je doorloopt deze fases.

1. Het begint met een mail of briefje aan een van de contactpersonen (zie hieronder) waarin je kort enkele persoonlijke (biografische) gegevens vermeldt en de vraag motiveert. Ook kan je op een informatiemoment in contact worden gebracht met een begeleid(st)er.

2. De eerste fase loopt over ongeveer een maand. Het is de tijd waarin de ‘fundamenten’ gelegd worden: het vinden en inoefenen van een persoonlijke gebedsmethode in het ritme van het dagelijks leven, leren mediteren met de bijbel, aandacht krijgen voor en omgaan met wat je beweegt. Er is een wekelijks gesprek met de begeleid(st)er. Na deze fase kan je al dan niet verder gaan.

3. De tweede fase, de eigenlijke ‘Oefeningen’, duurt, afhankelijk van de persoon, ongeveer een half jaar. Wie eraan begint, neemt zich voor tot het einde door te gaan. De frequentie van samenkomst met de begeleid(st)er wordt individueel besproken, maar zal doorgaans niet veel afwijken van het wekelijks ritme.

Wie doen er mee?

Er zijn verschillende redenen die iemand ertoe kunnen brengen zich aan het avontuur van de Geestelijke Oefeningen te wagen. Sommigen staan voor een belangrijke (levens)keuze: al dan niet huwen, van job veranderen, anders gaan leven,… Anderen zijn op zoek naar verdieping, zin, (echte) vrede, liefde, hoop,… Op dat moment stelt men zich dikwijls de vraag: welke weg moet ik gaan om gelukkig te worden? Waar komt het op aan? Waarom leef ik eigenlijk? Bij geïnteresseerden in de Geestelijke Oefeningen leeft ook een religieuze vraag: wat heeft God, Jezus Christus, met mijn leven te maken? Is Hij onmisbaar om gelukkig te worden? Hoe kom ik Hem op het spoor, op een manier die de theorie of de ‘handleiding voor goed gedrag en zeden’ overstijgt, die, met andere woorden, tot echte ontmoeting leidt?

Het is een manier om te leren bidden

De Geestelijke Oefeningen (uitgewerkt door Ignatius van Loyola) zijn een ervaringsgerichte methode om God en tegelijk de grond waaruit je te leven hebt op het spoor te komen. Het is een manier om te leren bidden, om zicht te krijgen op de hechte band tussen geloof en leven, om te zoeken wat Jezus navolgen voor jou persoonlijk betekent, om te groeien in de relatie tot God, de anderen en jezelf… Hierbij staat het bidden met de bijbel (vooral de evangelies) centraal: wat zeggen deze teksten mij over God, over Jezus, over mezelf…? Wat brengen ze bij mij teweeg in gedachten, in gevoelens, in mijn leven? En hoe reageer ik op deze bewegingen?

Op deze wijze bidden met de bijbel kan bemoedigen en confronteren, troosten en pijn doen. Het is de weg gaan die loopt in het spoor van die Mens die het heeft aangedurfd om volledig uit Gods geest te leven en die ook mij nu oproept om Hem te ontmoeten en Hem achterna te gaan.

Zelden spijt

Dit avontuur wagen vraagt openheid en vertrouwen. Wie eraan begint, weet niet waar hij of zij uitkomt. Dit zal gaandeweg blijken. Maar de ervaring leert dat men er zelden spijt van heeft het geriskeerd te hebben. Geestelijke oefeningen doe je best niet op je eentje, zij veronderstellen begeleiding. De begeleid(st)ers staan met hun geloof, ervaring en deskundigheid discreet ten dienste van het avontuur tussen Gods Geest en de begeleide. Met een van hen kun je regelmatig een gesprek hebben om te zien waar je staat in je persoonlijk groeiproces en om concrete aanwijzingen te krijgen voor je gebed en meditatie. De begeleiding heeft plaats in Antwerpen, Brussel, Drongen, Hasselt-Kiewit, Leuven, Mechelen of op een andere plaats, in afspraak met de begeleid(st)er.

De begeleiding is kosteloos. Als je dit werk van de jezuïeten en hun medewerk(st)ers wilt steunen, dan kunt je een bedrag storten met vermelding “gift werk Geestelijke Oefeningen” op bankrekening BE11 4478 6306 0148 [KREDBEBB] Oude Abdij – 9031 Drongen

Info-avonden in Nederland en Vlaanderen

Op een info-avond over de Geestelijke Oefeningen in het dagelijks leven wordt eerst door verschillende begeleid(st)ers kort wat uitleg gegeven over de achtergrond en het verloop van de Oefeningen. Daarna is er nog ruim tijd voor vragen. Alle geïnteresseerden zijn welkom. De kennismaking is geheel vrijblijvend. Gelieve wel vooraf te laten weten als je van plan bent om naar een info-moment te komen.

Een overzicht van de info-avonden in Vlaanderen.
Een overzicht van de info-avonden in Nederland.

Bekijk de volledige agenda

Deel