Lezingenreeks: jezuïeten, wie zijn ze en wat heb je aan ze?

Vanaf 13 februari Leuven
Jezuïeten: wie zijn ze en wat heb je aan ze?

In deze lezingenreeks in Leuven proberen jezuïeten vanuit verschillende invalshoeken een antwoord te geven op die vraag.

In deze lezingenreeks in Leuven proberen jezuïeten vanuit verschillende invalshoeken een antwoord te geven op die vraag.

Waar? Jezuïetenhuis Waversebaan 220, 3001 Heverlee-Leuven

Start: 20 uur.

De toegang is gratis. Inschrijven kan bij Walter Ceyssens sj: walter.ceyssens@jesuits.net

Maandag 13 februari, Nicolas Standaert sj: Jezuïeten in China, geboetseerd door anderen

Hoe vormen jezuïeten hun identiteit? Wel dat is net zoals bij elke mens: ze worden geboetseerd door anderen! Deze lezing zal aan de hand van het historisch voorbeeld van China aangeven hoe de Chinezen de jezuïeten gemaakt hebben tot wie ze zijn. En dit geldt nog steeds voor vandaag.

Maandag 20 februari, Rinald d’Souza sj: Looking at Flanders from India (ENG)

Rinald D’Souza sj doet onderzoek naar het twintigste-eeuwse christendom in Zuid-Azië, met name naar de culturele geschiedenis van de jezuïeten in het subcontinent. Hij is geïnteresseerd in de culturele rol en gebruiken van religie in de totstandkoming van sociale identiteiten. In zijn proefschrift onderzoekt hij de rol van de jezuïtische printcultuur in de indigenisering van de Belgische jezuïetenmissie in Ranchi, India. Hij houdt een blog bij op historiadomus.net

Maandag 27 februari, Rob Faesen sj: Jezuïeten en studie van mystieke teksten

Al bijna honderd jaar wijden Vlaamse jezuïeten zich aan de wetenschappelijke studie van de mystiek. In 1925 werd een team van vier specialisten opgericht, het Ruusbroecgenootschap, dat snel internationale bekendheid verwierf, en tot vandaag bestaat. Wat is de betekenis en de zin van een dergelijk onderzoek? In deze bijeenkomst kijken we wat in de loop van de jaren verwezenlijkt werd. We lezen ook uit een paar mystieke schrijvers die bestudeerd worden.”

Maandag 6 maart Vana Chinappa sj, The Jesuit contribution to science (ENG)

Vanaf het begin waren jezuïeten toegewijd aan de natuurwetenschappen. In de eerste colleges gaven ze les in wiskunde en astronomie. Jezuïeten-professoren stonden in contact met belangrijke wetenschappers als Galileo, Kepler, Huygens en Newton. Jezuïeten-missionarissen introduceerden Europese wiskunde en astronomie in China en India, maakten de eerste kaarten van Amerika, Azië en Afrika en brachten de eerste berichten over de geografie, dieren en planten van die landen naar Europa. Door hun onderzoek en uitvindingen leverden zij, als religieuzen, dus een bijdrage aan de grotere maatschappij.

Infomomenten Geestelijke Oefeningen 2020-2021 3

Bekijk de volledige agenda

Deel