Michel de Certeau: mystiek als maatschappijkritiek

Dinsdag 18 juni Ignatiushuis, Amsterdam
Michel de Certeau: mystiek als maatschappijkritiek

De jezuïet Michel de Certeau (1925-1986), historicus, sociale wetenschapper en theoloog, mag 30 jaar na zijn dood op een groeiende belangstelling in intellectuele kring rekenen. Zijn werk, een van de inspiratiebronnen voor paus Franciscus, speelt niet alleen in spiritualiteitsstudies, maar ook in de meer seculiere cultural studies een grote rol.

De jezuïet Michel de Certeau (1925-1986), historicus, sociale wetenschapper en theoloog, mag 30 jaar na zijn dood op een groeiende belangstelling in intellectuele kring rekenen. Zijn werk, een van de inspiratiebronnen voor paus Franciscus, speelt niet alleen in spiritualiteitsstudies, maar ook in de meer seculiere cultural studies een grote rol.

Voor De Certeau is het christelijk geloof nooit vanzelfsprekend. Sterker hij ziet het verlies aan vanzelfsprekendheid juist als iets dat hier eigen aan is. Dat maakt deze Franse denker voor onze tijd bijzonder actueel. De niet-vanzelfsprekendheid van de christelijke spiritualiteit is in het denken van De Certeau ook precies datgene wat gevestigde verhoudingen en structuren ter discussie stelt. God laat zich kennen als ‘vreemdeling’. Een theologie die over God wil spreken zal volgens hem dan ook een ‘theologie van het verschil’ moeten zijn.

Wat leren religieuze ervaringen ons op dit punt, vraagt hij zich af. In de christelijke spiritualiteit is het de ‘ervaring van de ander’ die ons op weg kan helpen iets van het mysterie mee te voltrekken, maar die tegelijkertijd maatschappelijke oriënteringen kan aanreiken in een tijd van individualisme en onrust.

Wat is een open expert meeting?
Vijf sprekers, waaronder Rob Faesen SJ, behandelen ieder kort (20 minuten) een aspect uit het denken van Michel de Certeau, dat vervolgens in de kring van experts wordt besproken (20 minuten). Belangstellenden volgen de gesprekken als toehoorders. Er is op bepaalde momenten in het programma ruimte voor vragen en eigen inbreng.

Wanneer?
Dinsdag 18 juni, ontvangst vanaf 13.00 uur, expertmeeting van 13.30 tot 17.30 uur.
De Certeau’s boek L’étranger ou l’union dans la différence (1969) verscheen dit jaar in het Nederlands onder de titel: De vreemdeling. Eenheid in verschil
Michel de Certeau, ‘De vreemdeling. Eenheid in verschil’. Vertaling: Willy Hemelrijk, Amsterdam (Sjibbolet), 2019, 248 p, € 26,50. ISBN: 9789491110382
Deelnemers aan de expertmeeting ontvangen deze publicatie gratis.

Waar?
Ignatiushuis, Beulingstraat 11, 1017 BA Amsterdam
Aanmelding
Aanmelden vóór 10 juni via info@thomasmore.nl
Kosten
Toegang € 20,00 (voor studenten € 5,00, kopie collegekaart meesturen). Gratis voor Vrienden Stichting Thomas More.
Bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL18FVLB0225180634 Stichting Thomas More o.v.v. ‘De Certeau’.

Bekijk de volledige agenda

Deel