Verrast door vreugde: God liefhebben in een geseculariseerde wereld

Zondag 7 oktober Capenberg
Verrast door vreugde: God liefhebben in een geseculariseerde wereld

door pater Nikolaas Sintobin S.J.

door pater Nikolaas Sintobin S.J.

‘God vinden in alle dingen’. Zo kun je de ervaring van Ignatius samenvatten. Ignatius ligt aan de oorsprong van een spiritualiteit die wereldwijd mensen intenser en bewuster doet leven, met als focus de persoonlijke ervaring van vreugde. Paus Franciscus, zelf jezuïet, is het sprekende bewijs dat die vreugde een leidraad kan worden.

Wat is een geslaagd leven? Hoe kom ik erachter wat ik met mijn leven moet aanvangen? Hoe verhouden zich hart en verstand? Kiezen, hoe doe je dat? God, heeft die nog betekenis? Zo ja, hoe kun je Hem op het spoor komen? Trouwens, geloven in God, wat wil dat eigenlijk zeggen?

De bezinningsvoormiddagen gaan door te Capenberg – Huize Stracke,
Borsbeeksesteenweg 45, 2530 Boechout.
We beginnen de bezinningsvoormiddag om 9 u met een inleiding tot 10 u. Na een onderbreking volgt om 10.30 u een tweede inleiding. Om 11.45 u is er Eucharistieviering. Einde omstreeks 12.30 u.
Iedereen is welkom. Inschrijven is niet nodig.
Inlichtingen : W. Rombauts, tel. 03/455 52 12, wrombauts@telenet.be

Bekijk de volledige agenda

Deel