Archief van de Vlaamse jezuïeten: leeszaalreglement

Bij uw eerste bezoek aan het archief van de Vlaamse jezuïeten (Archivum Provinciae Belgicae Septentrionalis of ABSE) vragen wij u een inschrijvingsformulier in te vullen. Eenmaal het formulier is ondertekend, bent u ingeschreven. U verbindt er zich dan toe een aantal afspraken na te komen:

Lees verder

Bij uw eerste bezoek aan het archief van de Vlaamse jezuïeten (Archivum Provinciae Belgicae Septentrionalis of ABSE) vragen wij u een inschrijvingsformulier in te vullen. Eenmaal het formulier is ondertekend, bent u ingeschreven. U verbindt er zich dan toe een aantal afspraken na te komen:

  • Het ABSE is een bewaarinstelling. Alle stukken worden als “uniek” beschouwd. Daarom moeten ze ter plaatse worden geraadpleegd. Uitlening is enkel mogelijk voor tentoonstellingen. Wij rekenen hiervoor op uw begrip. 
  • Jassen, mantels, tassen en plastic zakken laat u achter aan de kapstokken bij de ingang.
  • Bij elk bezoek aan de leeszaal schrijft u uw naam in het lezersregister.
  • In de leeszaal wordt niet gerookt, gedronken of gegeten. Beschadiging van het materiaal dient tot elke prijs vermeden.
  • Een rustige werksfeer is alleen mogelijk als iedereen de stilte respecteert.
  • Als het resultaat van het onderzoek geheel of gedeeltelijk op basis van ABSE-documentatie is tot stand gekomen, vragen wij u een exemplaar van de studie of productie aan het ABSE te schenken. Hierdoor helpt u mee aan de uitbouw van onze collectie, die voor de volgende bezoekers ter beschikking staat.
  • Als u een publicatie laat verschijnen waarvoor u gebruik heeft gemaakt van informatie die berust in het ABSE, bent u gehouden het ABSE als vindplaats van de bronnen en/of werken te vermelden.
  • U kan tot maximaal 5 stukken tegelijk raadplegen. De volgende stukken krijgt u na inlevering van de vorige.
  • Omdat niemand voordeel heeft bij de verdwijning van documentatie, kan u bij het verlaten van de leeszaal worden gevraagd uw mappen en notities te laten inzien.
  • Wij vragen u de documenten met zorg te behandelen (niet plooien of niet kreuken, niet beschrijven, uw notitieblad niet op de documenten leggen om doordrukken te vermijden, niet leunen op de stukken). Sommige stukken mogen enkel gehanteerd worden d.m.v. katoenen handschoenen. Wegens bewaringseisen worden documenten slechts selectief en door de archivaris zelf gefotokopieerd en/of digitaal gereproduceerd. Let er ook op om de interne orde van de archiefbundels niet te verstoren. Eventuele opzettelijke beschadiging of diefstal van documenten kan leiden tot schorsing of uitsluiting.