Bezorgd om de goede naam van een medebroeder

De wijsheid en fijngevoeligheid van Ignatius, zoals ze blijkt uit zijn brieven

Lees verder
Bezorgd om de goede naam van een medebroeder

De wijsheid en fijngevoeligheid van Ignatius, zoals ze blijkt uit zijn brieven

Op verzoek van Ignatius komt Simon Rodriguez, de afgezette provinciaal van Portugal, in november 1554 te Rome aan. Hij vraagt dat een jury van 4 Paters zich, na de nodige informatie genomen te hebben, zou uitspreken over de manier waarop hij zijn provincie geleid heeft. Hun slotoordeel is bijzonder streng. Rodriguez aanvaardt het en schrijft een brief naar zijn vroegere provincie waarin hij, in alle nederigheid, zijn fouten bekent en er vergeving om vraagt. Ignatius, die zich tegenover Rodriguez verbonden heeft in te staan voor zijn goede naam is bevreesd voor de negatieve weerslag die deze brief kan hebben op de reputatie van zijn medebroeder. Hij voegt er daarom deze begeleidende brief aan toe.

Hierbij een brief van onze geliefde broeder, Meester Simon. Hij verwijt er zichzelf, op strenge toon, heel wat zaken in. Ik verlang echter dat jullie zouden weten dat wij hier de mening zijn toegedaan dat zijn bedoelingen goed zijn geweest. Mocht hij op een of ander punt gefaald hebben, toen hij in functie was of daarna, dan was het zeker niet uit kwaadwilligheid, maar integendeel in de overtuiging dat het goed was wat hij deed. Ik ondervind trouwens elke dag meer vreugde in het samenzijn met hem en in onze gesprekken.

Het is wel zo dat provinciaals voor drie jaar benoemd worden, dat hijzelf van deze last verlangde verlost te worden, en dat de Sociëteit en haar bestuur een strikte nauwgezetheid vereisen. Dit alles heeft ons doen inzien dat een verandering van overste in Portugal nuttig was. Daarom hebben wij hem naar Rome teruggeroepen, waar de gelegenheden om zich toe te wijden aan de dienst van God onze Heer hem zeker niet zullen ontbreken.

Indien dus de brief die hij geschreven heeft aan mensen te lezen wordt gegeven, dan leg ik u in naam van de gehoorzaamheid op hun ook deze brief te laten lezen. Niemand mag zich immers door andere gedachten laten beheersen dan diegene die hij voor de geest dient te hebben.

Moge Christus onze Heer ons allen de genade verlenen zijn heilige wil te behartigen en die ook geheel te volbrengen.

Ignatius