Communauteitsvergadering

Jezuïeten zijn vaak onderweg. Ignatius wilde dat wij eropuit zouden trekken om in “de wijngaard van de Heer” te werken ten dienste van de mensen. Maar als iedereen de hele dag op stap is, bestaat er veel kans dat een jezuïetenhuis niet meer is dan een hotel of een tankstation. Daarom bestaat in de meeste jezuïetengemeenschappen de gewoonte om één avond in de week, of om de veertien dagen, vrij te houden voor de communauteitsvergadering. Zo’n communauteitsavond is een van de middelen om de medebroeders die zich over de wijngaard verspreiden, toch bij elkaar te houden.

Lees verder

Jezuïeten zijn vaak onderweg. Ignatius wilde dat wij eropuit zouden trekken om in “de wijngaard van de Heer” te werken ten dienste van de mensen. Maar als iedereen de hele dag op stap is, bestaat er veel kans dat een jezuïetenhuis niet meer is dan een hotel of een tankstation. Daarom bestaat in de meeste jezuïetengemeenschappen de gewoonte om één avond in de week, of om de veertien dagen, vrij te houden voor de communauteitsvergadering. Zo’n communauteitsavond is een van de middelen om de medebroeders die zich over de wijngaard verspreiden, toch bij elkaar te houden.

De communauteitsvergadering is op de eerste plaats gratuit. Het woord “vergadering” is hier niet helemaal op zijn plaats: we “vergaderen” niet, maar maken tijd voor mekaar. Niettemin is dit ook het moment om afspraken te maken en praktische zaken te bespreken. Wie kan de auto voor nazicht naar de garage brengen? Wanneer zijn we allemaal thuis om dat jubileum te vieren? Wie gaat voor in de eucharistie of ontvangt de mensen die aan de deur komen bellen? Jezuïeten die onder hetzelfde dak wonen zijn dikwijls met heel verschillende dingen bezig. Doordat ieder zijn agenda opent en zijn activiteiten van de komende week toelicht, blijven we betrokken op mekaar.

De meeste communauteitsbijeenkomsten beginnen met een moment van gezamenlijk gebed en een wat meer verzorgde maaltijd. Maar de hoofdbrok is het broederlijke gesprek. Dat biedt ruimte voor het persoonlijke verhaal, wanneer een van de medebroeders iets wat hem ter harte gaat aan de anderen wil voorleggen. Soms is het nodig een kwestie uit te spitten waarmee de hele gemeenschap geconfronteerd wordt. Het kan zijn dat een gast uitgenodigd wordt om te vertellen. Of we bespreken een hoofdstuk uit een boek, een brief van de hogere overste of een ander document dat voor het leven van de Sociëteit van belang is. De communauteitsavond is ook de plek waar we samen onderscheiden als er keuzes gedaan moeten worden. Toch hoeft het er niet altijd even ernstig aan toe te gaan: soms kijken we gewoon samen naar een film of doen iets anders om ons te ontspannen.