Didier Rimaud sj (1922-2003)

 Exegeet en dichter, Fransman

Lees verder

 Exegeet en dichter, Fransman

Zeg eens, Engelen

Zeg eens, Engelen, kijk
of alles op zijn plaats staat,
en of ik alles goed heb voorbereid.
Is voor mij de tijd aangebroken
om de genade uit te strooien?

Ja , Heer, alles is klaar.
Maar er is ook een Hof van Olijven
die men heimelijk aan het planten is.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Hebben jullie ze al gevonden :
de tortelduifjes voor lichtmis,
De weg voor de vlucht naar Egypte,
Het dorpje Nazareth in Galilea,
de werkplaats van Jozef, de timmerman,
de baan die leidt naar Jeruzalem,
de wetgeleerden in de Tempel?
En een jong meisje, Maria genaamd?

Ja, Heer, alles is klaar.
Maar daar zijn ook dertig zilverstukken.
die men heimelijk aan het tellen is.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Hebben jullie ze al gevonden :
de Jordaan, waar de Doper wacht,
de woestijn waar de duivel verborgen is,
de synagoge met het boek van Jesaja,
de boten, de netten, aan de oever van het meer,
en de Twaalf die bereid zijn om alles te verlaten,
De berg voor de aankondiging van het geluk?
En een jong meisje, Maria genaamd?

Ja, Heer, alles is klaar.
Maar men is ook in het geheim
een purperen kleed aan het weven.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Hebben jullie ze al gevonden :
zes kruiken voor de bruiloft van Kana,
de rand van de waterput van Jacob
en het groene gras op de heuvel,
een kind met vijf broden en twee vissen,
de blindgeboren bedelaar,
het huis van Lazarus in Bettanië.
En een jong meisje, Maria genaamd?

Ja, Heer, alles is klaar.
Maar er zijn ook vier ijzeren nagels
die men heimelijk aan het smeden is.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Hebben jullie ze al gevonden?
De palmtakken, de mantels
een ezelin die vastgebonden is, samen met haar veulen,
de man met een kruik aan de stadspoort,
de bovenzaal die klaar staat voor de maaltijd,
de voorschoot van de slaaf en de kom met water,
de bekers en het brood voor het laatste avondmaal,
En een jong meisje, Maria genaamd?

Ja, Heer, alles is klaar.
Maar er zijn ook twee zware houten balken
die men heimelijk aan het kruisen is.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Als je ze allemaal gevonden hebt :
de Hof van Olijven,
de dertig zilverstukken,
het purperen kleed,
de vier ijzeren nagels
de twee zware houten balken
die heimelijk worden klaargemaakt,
dan zal ik jullie de uitleg geven :

Is het niet zo dat God moet kunnen wenen?
Is het niet zo dat God moet kunnen lijden?
Is het niet zo dat God moet kunnen sterven?
Is dit niet allemaal zo, omdat ik de Liefde ben?