Egied Van Broeckhoven sj (1933-1967)

Priester-arbeider, Vlaming

Lees verder

Priester-arbeider, Vlaming

God en de anderen

De anderen in God zoeken
en God in de anderen zoeken,
maar het zoeken volgt
in beide gevallen een andere weg.
Als we God zoeken in de anderen,
staan we reikhalzend,
vol gespannen verwachting,
te verlangen
naar de voltooiing van de vriendschap in God,
de voltooiing van de dageraad in de volle zon;
we gaan als het ware
langs een onstuimige rivier naar de Zee.
Maar als we de anderen zoeken in God,
staan we rustig,
vol verwachting en hoop voor God:
Hij zal zich aan ons geven, in zijn volheid,
dit is in allen alles.
Enerzijds geeft men zich
hartstochtelijk aan God
in het geloof en de hoop
in de anderen de liefde te vinden.
Anderzijds geeft men zich
hartstochtelijk aan de mensen
in het geloof en de hoop
God in de liefde te vinden.

Zee

De Incarnatie is een aspect van de toenaderende liefde van God, die zich steeds weer herhaalt; zoals wanneer iemand zich dieper en dieper in de zee wil begeven, dan telkens door een golf wordt tegemoet gekomen en over¬stroomd: telkens komt een nieuwe golf, die niets anders is dan het naderen van de zee; maar steeds blijft verderop de onmetelijke zee vol mysterieuze oneindigheid de mens aantrekken.
Hoe verder hij gaat – en getrokken wordt, door het getij – hoe mysterieuzer en dieper en rijker het toenaderen van de zee wordt:
tot hij totaal in de zee verdwijnt, en in de inwendige, stran¬deloze bewe¬ging van de zee wordt opgenomen.
Die zee overstroomt de hele natuur – op elke diepte: zo ook de vriend, die in het diepste geheim van die zee woont.
Wie denkt dat de naderende zee niet zo mysterieus aantrekke¬lijk is als de te benaderen zee, vergist zich:
want juist in het benaderen van de zee bezitten we reeds enigszins de onbereikte diepte.