Franciscus Xaverius (1506-1552)

Gebed tot Jezus

Lees verder

Gebed tot Jezus

Gebed tot Jezus

O God, mijn God, ik houd zoveel van U!
Maar ik bemin U niet opdat Gij mij zoudt redden;
of om het eeuwig vuur waarmee Gij
diegenen straft die niet van U houden.

Gij hebt mij heel en al
omhelsd aan het kruis,
Gij hebt de nagels ondergaan,
de lans, zoveel smaad,
talloos lijden, en de dood.
En dit alles omwille van mij
en mijn zonden.

Hoe zou ik U dan niet beminnen,
o allerliefste Jezus?

Niet opdat Gij mij in de hemel zoudt redden
of opdat Gij mij niet voor eeuwig zou verdoemen;
evenmin uit hoop op welke beloning dan ook;
maar, zoals Gij van mij gehouden hebt,
zo ook houd ik van U en zal ik van U blijven houden:
alleen omdat Gij mijn Koning zijt
en alleen omdat Gij God zijt.

 

Grootmoedigheid

Heer, leer me de ware grootmoedigheid
leer me U te dienen zoals Gij
het graag hebt:
te geven zonder te berekenen,
te vechten zonder vrees voor wonden,
te zwoegen zonder naar rust te verlangen,
te werken zonder naar loon te vragen,
altijd er op uit zijn Uw wil t doen.