Gelofte van gehoorzaamheid: getuigenissen van jezuïeten

 

Lees verder

 

“Werken in dienst van het Rijk Gods als geëngageerd lid van de Sociëteit. Ik leef niet voor mezelf. Ik zoek niet mijn wil, maar in alles de Vader te behagen. Bovendien met een ruime kijk deel mogen nemen aan de wereldzending van de Sociëteit.”

“Mijn gehoorzaamheid doet mij de vreugde ontdekken van het gezonden zijn en van het vertrouwen. Het opent mijn wereld en het maakt mij vreemd genoeg vrij, om hier en nu te leven, en daarin God te herkennen.”

“Een en al oor zijn voor de inwendige en uitwendige signalen van zijn Geest, in mijn bidden en in een loyale houding tegenover mijn oversten.”

“Je belooft je te laten zenden waar je het meest nodig bent en gelukkig zult zijn.  Waar dat is bepaal je samen met je overste en die heeft uiteindelijk het laatste woord.  Je vertrouwt je toe aan de voorzienigheid van God.  Dat leidt tot verrassende ontwikkelingen die je horizon telkens weer verruimen.  Een Franse jezuïet formuleerde het zo: « dans la Compagnie, la vie est toujours devant».  In de Sociëteit  zijn er altijd weer nieuwe mogelijkheden.  Als je vastroest op één plek is het je eigen schuld.  Gehoorzaamheid kan betekenen dat je moet loslaten wat (of wie) belangrijk is in je leven.  Dat doe je niet uit masochisme, maar in het vertrouwen dat wie op God vertrouwt niet wordt teleurgesteld.”

“Gehoorzamen, als gehoor geven aan elke vraag, elk verlangen, elke nood die op mij afkomt, is ingaan op die diepere stem in mij die me uitnodigt de anderen toe te laten mij te omgorden en te brengen waar ik soms liever niet zou gaan, en mezelf aldus vertrouwvol en liefdevol uit handen te geven en in Gods handen neer te leggen.”

“Gehoorzamen bleek vaak het moeilijkst. Zonder gesprek blijft het verminkend. ‘Mensen zijn gesprek’ beweer ik daarom vaak. Daarom zoek ik mensen op en mocht er ook ontmoeten die me – van Godswege – woorden toespreken en tot daden oproepen die me doen groeien in innerlijke vrijheid.”

“Gehoorzamen is vertrouwen geven aan de oversten en, doorheen mijn openheid en creatieve verantwoordelijkheid,  hen de info en de middelen geven om hun taak naar behoren te kunnen vervullen. Gehoorzamen is groeien in nederigheid. Het is durven en geloven. Het is leren. Het is magis.”

“De gelofte van gehoorzaamheid vind ik de moeilijkste van de drie. Het doet beroep om voluit te vertrouwen op anderen en op God. Aanvaarden dat anderen mijn leven fundamenteel mogen beïnvloeden zoals ik mijn leven fundamenteel liet beïnvloeden toen God een plaats kreeg in mijn levensverhaal. Gehoorzaamheid is daarom mijn gelofte van geloof.”

“Leven in gehoorzaamheid is ‘luisteren’ naar het Woord waarin God zich aan me geeft. Dat Woord dat me voorafgaat en telkens weer oproept in situaties die me overkomen, mensen die mijn weg kruisen, enz… En zoals Jezus in het evangelie mijn leven oriënteren naar dat Woord.”