Geloven in Jezus Christus

Hoe kom je ertoe? Wat heb je eraan. Fernand Van Neste sj Jezuïet Fernand Van Neste is emeritus hoogleraar van de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Naast tal van publicaties over recht, publiceerde hij ook over thema's in het grensgebied tussen recht, bio-ethiek en medische ethiek. ‘Geloven in Jezus Christus' gaat over het specifieke karakter van de persoonlijke verhouding van de gelovige christen tot Jezus Christus: hoe je daartoe komt, hoe dit groeit, wat dit in ons mens-zijn teweegbrengt, wat je eraan hebt. Het christelijk ‘geloven' impliceert een persoonlijke relatie opbouwen tot Jezus Christus in wie het goddelijke ons rakelings nabij komt, in wie de christenen Degene erkennen die door God gezonden werd om de mensen te redden uit zonde en dood, en leerde hoe wij gelukkig kunnen worden.

Lees verder

Hoe kom je ertoe? Wat heb je eraan. Fernand Van Neste sj

Jezuïet Fernand Van Neste is emeritus hoogleraar van de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Naast tal van publicaties over recht, publiceerde hij ook over thema's in het grensgebied tussen recht, bio-ethiek en medische ethiek. ‘Geloven in Jezus Christus' gaat over het specifieke karakter van de persoonlijke verhouding van de gelovige christen tot Jezus Christus: hoe je daartoe komt, hoe dit groeit, wat dit in ons mens-zijn teweegbrengt, wat je eraan hebt. Het christelijk ‘geloven' impliceert een persoonlijke relatie opbouwen tot Jezus Christus in wie het goddelijke ons rakelings nabij komt, in wie de christenen Degene erkennen die door God gezonden werd om de mensen te redden uit zonde en dood, en leerde hoe wij gelukkig kunnen worden.

Hoe ontkiemt dit geloof? Welke voorwaarden kunnen we terugvinden in de evangelies? Hoe groeit dit geloof? Op welke wijze worden wij daarbij geholpen door Jezus zelf, en door Gods Geest? Wat brengt dit geloven teweeg in ons leven? Wellicht is de belangrijkste verandering ervan in ons bestaan: wij leven niet meer alleen, niet voor onszelf! Hier ontdekken wij dan de rijkdom, de ‘schat' uit de parabel: het ‘samen-zijn', het ‘samen-leven' met de Heer, een volkomen ‘nieuw leven'.