Geroepen tot uw vreugde, Frits van der Ven sj

Voordat hij, in eigen woorden, "de dood tegemoet is gegaan", heeft Frits van der Ven sj op schrift gesteld dat wat hem in zijn leven heeft bewogen. Het resultaat is een boek, getiteld Geroepen tot uw vreugde (Wolfaert Uitgevers, 's-Hertogenbosch, 2010). Uit de titel blijkt alleen al wat hij zag als het hoofdmotief van zijn leven. Een titel die menigeen kan inspireren in een tijd waarin vreugde vaak op de achtergrond verdwijnt temidden van twijfel en vertwijfeling over allerlei bestaande en groeiende wantoestanden.

Lees verder

Voordat hij, in eigen woorden, "de dood tegemoet is gegaan", heeft Frits van der Ven sj op schrift gesteld dat wat hem in zijn leven heeft bewogen. Het resultaat is een boek, getiteld Geroepen tot uw vreugde (Wolfaert Uitgevers, 's-Hertogenbosch, 2010). Uit de titel blijkt alleen al wat hij zag als het hoofdmotief van zijn leven. Een titel die menigeen kan inspireren in een tijd waarin vreugde vaak op de achtergrond verdwijnt temidden van twijfel en vertwijfeling over allerlei bestaande en groeiende wantoestanden.

Het boek is verdeeld in twee delen: ‘Het levensverhaal’ en ‘Preken, brieven en teksten van Frits’. In het eerste deel wordt geschetst hoe zijn leven onder leiding van Gods Geest is verlopen. Het concentreert zich rond 's-Hertogenbosch, de stad waar hij is geboren en waar hij heel zijn leven door is beïnvloed. Maar hij heeft er als jezuïet niet gewoond. Hij trok allereerst naar Maastricht voor een verblijf van twintig jaar, ging vervolgens drie jaar naar San Francisco in de Verenigde Staten, en kwam tenslotte naar Amsterdam voor de rest van zijn leven. Daar werd hij studentenpastor, en stichtte hij het Ignatiushuis, een nieuw spiritualiteitscentrum. Twee lange periodes, gescheiden door buitenlandse ervaring. Maar in elke omgeving wist hij heel wat mensen te inspireren door zijn levensvreugde, zijn inzichten, zijn optimisme, en zijn humor. In het tweede deel worden teksten van Frits zelf maar ook van anderen gevonden, die getuigen van zijn levensverhaal en de diepe indruk die hij op hen maakte.

Je kunt het boek niet aan een stuk door lezen. Je legt het af en toe weg. Maar je voelt je telkens opnieuw geïnspireerd, verlicht, omhooggeheven, door een man die zo oorspronkelijk kon leven in het teken van Gods goedheid en Gods trouw. Kortom, het is een vreugde om jezelf te laten inspireren door iemand die zo intens op God en medemens was afgestemd.

Ernst Bolsius sj

Met dank aan www.igniswebmagazine.nl