Ignatiaanse pedagogie

Spiritualiteitstijdschrift CHRISTUS. Themanummer over ignatiaanse pedagogie   Dit  themanummer van het tijdschrift « Christus » wil terugkeren naar de spirituele bronnen van de ignatiaanse pedagogie. Immers, de ignatiaanse pedagogie vindt zijn oorsprong in de ervaring van Ignatius van Loyola zoals hij die aanbiedt in zijn “Geestelijke Oefeningen”.

Lees verder

Spiritualiteitstijdschrift CHRISTUS. Themanummer over ignatiaanse pedagogie

  Dit  themanummer van het tijdschrift « Christus » wil terugkeren naar de spirituele bronnen van de ignatiaanse pedagogie. Immers, de ignatiaanse pedagogie vindt zijn oorsprong in de ervaring van Ignatius van Loyola zoals hij die aanbiedt in zijn “Geestelijke Oefeningen”.

Dit themanummer laat duidelijk zien dat de eerste jezuïetencolleges uit de 16de eeuw en de hedendaagse jezuïetencolleges begeesterd worden door eenzelfde inspiratie: de pedagogie van het verlangen en van de keuze, het a priori van de welwillendheid, de zorg om het individu (cura personalis), de aandacht voor de persoonlijke smaak, begeleiding, uitmuntendheid, terugblik …. Deze en heel wat andere themata worden in dit themanummer uitgewerkt in 35 korte bijdragen.

Deze verzameling is de vrucht van een nauwe samenwerking tussen het Franse studiecentrum voor ignatiaanse pedagogie en de redactie van “Christus”. Ze is zowel bedoeld voor lezers die op zoek zijn naar geestelijk voedsel als voor opvoeders die op zoek zijn naar nieuwe pedagogische inzichten.