Contempleren en beschouwen

 

Lees verder
Gehoorzaamheid 2

 

In het contempleren ga je nog een stapje verder dan in het mediteren. Als je begrepen hebt wat de tekst wil zeggen, wat zijn geloofsboodschap is, laat je hem op je inwerken. Contempleren wil zeggen : kijken, zien beschouwen. Je neemt een perikoop uit de Schrift, een verhaal uit het Oude Testament of een scène uit het leven van Jezus, en je probeert erbij te zijn, bij het gebeuren dat je contempleert. Want wat je contempleert, voltrekt zich ook aan jou. Je laat dat stukje Schrift zijn werk doen in je hart. De vraag is nu niet zozeer : wat moet ik doen met zo’n stukje Schrift? De eigenlijke vraag is veeleer : wat doet dat stukje Schrift in mij? Hoe raakt het mij? Hoe spreekt het me aan?

Bij het mediteren zijn verstand en wil meer actief betrokken, bij het contempleren worden de zintuigen, het hart en het gemoed meer aangesproken. In zijn Geestelijke Oefeningen leert Ignatius op de volgende wijze contempleren of beschouwen : “De personen zien, horen wat ze zeggen, kijken wat ze doen, en daarna tot mezelf inkeren om enig voordeel te trekken uit wat ik zie en hoor” [106-108]. En bij de veelvuldige “repetities” die hij aanraadt, wanneer je het leven van Jezus contempleert, vraagt hij niet alleen ogen en oren erbij te betrekken, maar de vijf zintuigen [121-126]!

Bij een woord, een gebaar, een teken blijf je plots stilstaan, is er een moment van geloofslicht, van  herkenning. Je gaat “voelen en smaken”. En je blijft erbij verwijlen. Je voelt je persoonlijk aangesproken, erbij betrokken, met je hele wezen. Dat aangesproken worden lokt een reactie uit, een wederwoord, een antwoord. Zo kan er een gesprek ontstaan, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Je denkt nu niet meer na over wat Christus doet of zegt, maar je spreekt nu zelf tot Hem, tot God. Je schakelt al het ware vanzelf over van de derde naar de tweede persoon.

Contempleren is kijken naar Jezus, zo lang en zo intens tot je er anders van wordt, tot je zijn blik op jou voelt rusten. Je moet de tijd nemen om je te laten doordringen van wat je contempleert. Je leert ontvangen en je bewaart alles in je hart, zoals Maria. De kwaliteit van je aandacht is belangrijk.

In onderstaande video over een ignatiaanse gebedsweek wordt het bijbelgebed op eenvoudige wijze uitgelegd