Belangeloosheid van het gebed

Het diepe gebed kan je alleen door God gegeven worden

Lees verder
Belangeloosheid van het gebed 2

Het diepe gebed kan je alleen door God gegeven worden

Een ding is duidelijk: wij hebben het niet in de hand of ons gebed wel of niet lukt. Trouwens, ons gebed lukt niet of mislukt niet. Zolang je nog spreekt over lukken of niet lukken, heb je nog niet begrepen waar het in het gebed eigenlijk om gaat. Gebed is zowel inzet als genade. Gebed vraagt inspanning, je moet er wat voor doen. En toch is het echte gebed niet het resultaat van je inzet, van je inspanning.

Bidden is een ontmoeting: ontmoeten en ontmoet worden. Dat kun je niet afdwingen, het wordt je gegeven. Je kunt het ontvangen, zoals vriendschap. Het is een gave, genade. Je kunt dat gemakkelijk in je eigen gebed nagaan: hoe goed je het ook had voorbereid, hoe rustig je ook was, aandachtig en open, het moment dat het tot een diep, innig bidden gekomen is, zul je zelf ervaren als iets dat je is overkomen, puur geschenk – bron van pure vreugde.

Gebed is gave en overgave

Echt bidden heeft altijd iets belangeloos. Niet alleen van de kant van God uit, ook van jouw kant uit. Gebed is gave en overgave. Ook al doe je moeite om te bidden, je probeert tegelijkertijd jezelf uit handen te geven, jezelf te “decentreren”. Je probeert Hem aan het woord én aan het werk te laten. Als je bidt, doe je alles wat je kunt om je zo goed mogelijk in te zetten, en tegelijk besef je maar al te goed dat het diepe gebed je alleen gegeven kan worden, door God.

Hieruit kun je al een eerste wenk halen: als het gebed moeilijk gaat, doe dan van jouw kant alles wat in je macht ligt om je zo goed mogelijk tot het gebed te disponeren. Ga na of je je liturgie van het gebed goed verzorgt, of je voldoende aandacht besteedt aan de voorbereiding van het gebed, enz.