De terugblik op het gebed

Zo kun je vooruitgang maken in het gebed

Lees verder
De terugblik op het gebed

Zo kun je vooruitgang maken in het gebed

Om vooruitgang te maken in het gebed maar ook om vorderingen te maken in je christen-zijn, is het goed om regelmatig op je gebed terug te blikken. Waarin bestaat zo’n terugblik op het gebed?

Na het gebed neem je enkele minuten om na te gaan hoe het je is vergaan tijdens je gebed. Je kunt dit doen aan de hand van drie soorten vragen.

  1. Een eerste soort vragen behelst meer de inhoud van het gebed : wat heeft me in de tekst het meest getroffen? Waar ben ik langer bij blijven stilstaan? Is er een of ander licht gevallen op mijn leven vanuit de perikoop waarmee ik gebeden heb? Is er een of ander inzicht gegroeid?
  2. Een tweede soort vragen betreft meer de gevoelsmatige neerslag van het gebed : hoe heeft de tekst mij getroffen? Hoe heeft de perikoop mij geraakt? Wat heeft het gebed mij gedaan? Gaf het me vreugde, dankbaarheid, rust of bracht het onrust, ontmoediging, weerstand? Hoe heeft de Geest mij bewogen bij het bidden van dat stukje evangelie?
  3. En de derde soort vragen betreft meer wat er na het gebed blijft meetrillen : in welke gemoedstoestand ben ik nu, na het gebed? Blijft er iets naklinken?

Als je regelmatig op een dergelijke manier op je gebed terugblikt, zul je gaandeweg de lijn van jouw geestelijk leven ontdekken : je zult leren zien dat bij bepaalde perikopen, bij bepaalde woorden of gebaren van Jezus je telkens vreugde of vrede mag ervaren, terwijl je bij andere perikopen op woorden onrustig wordt. Dat zijn signalen waarmee de Geest je iets wil zeggen. Het zal erop aankomen ze te leren verstaan. Laat je hierbij helpen door iemand die al wat meer ervaring heeft in het bidden in de dingen van God.

Mark Rotsaert sj