Video’s over ignatiaanse spiritualiteit

Gesprekken met Nikolaas Sintobin sj

Lees verder
Video's over ignatiaanse spiritualiteit

Gesprekken met Nikolaas Sintobin sj

Ignatiaanse spiritualiteit gaat over bidden, onderscheiden, keuzes maken, roeping en veel meer. In deze video’s over ignatiaanse spiritualiteit diepen we enkele belangrijke thema’s uit met jezuïet Nikolaas Sintobin.


Keuzestress of vrijheid om te kiezen? De ignatiaanse spiritualiteit geeft beproefde handvatten voor het maken van goede keuzes.


Onverschilligheid wordt tegenwoordig geassocieerd met een apathische levenshouding. In de ignatiaanse spiritualiteit heeft het echter een hele andere connotatie. Volgens Ignatius van Loyola betekent het God centraler plaatsen in het leven.


Onderscheiding van de geesten is de motor van de ignatiaanse spiritualiteit. In deze videoreeks gaat Nikolaas Sintobin sj dieper in op dit begrip.


Is je leven druk? Wordt van alle kanten om jouw aandacht gevraagd? Nikolaas Sintobin SJ en Rick Timmermans gaan met elkaar in gesprek over waarom juist dan zo belangrijk is een goed thuis te vinden bij jezelf.


Roeping, is dat alleen iets voor priesters, zusters en dominees? Nee hoor, ieder mens wordt geroepen. Maar hoe ontdek je dan wat specifiek jouw roeping is? Jezuïet Nikolaas Sintobin en Rick Timmermans zoeken in deze livesessie antwoorden op deze en andere vragen.


Wat mag je verstaan onder “uitmuntendheid” in de jezuïtische/ignatiaanse spiritualiteit en pedagogie. Jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin sj geeft er een voorsmaakje van in deze voordracht van een klein kwartier.


Het Evangelie volgens Marcus opent met de oproep je te bekeren. Ben ik in staat afstand te nemen van het hetgeen waaronder ik gebukt ga?


Is er zoiets als een spiritualiteit van de werkvloer? Kun je God ervaren tijdens deze ‘zakelijke’ tijd? Bekijk de Facebooklive-sessie die Rick Timmermans had met Nikolaas Sintobin sj.


Wat is vergeving? Moet je vergeven? Hoe vergeef je? En wat als je dat nu eens niet kunt… Rick Timmermans gaat erover in gesprek met pater Nikolaas Sintobin sj.


Waarom twijfelen we? Is dat een voorteken om ergens mee te stoppen, of zegt het ons dat we op de goede weg zitten? Jezuïet Nikolaas Sintobin en Rick Timmermans zoeken in dit gepsrek antwoorden op deze en andere vragen.

Afbeelding Ignatius van Loyola via Flickr.com.