Ignatius vertelt – Voorwoord

Het boekje wat je nu in handen hebt, is een verzameling van tien brieven waarin Ignatius over zijn leven vertelt. Ze zijn eerder verschenen in het tijdschrift Christelijk Leven, het contactblad van de G.C.L., de Gemeenschap van Christelijk Leven.

Lees verder

Het boekje wat je nu in handen hebt, is een verzameling van tien brieven waarin Ignatius over zijn leven vertelt. Ze zijn eerder verschenen in het tijdschrift Christelijk Leven, het contactblad van de G.C.L., de Gemeenschap van Christelijk Leven.

De Gemeenschap van Christelijk Leven bestaat uit een aantal kleine groepen van mensen die heel bewust de weg van Jezus zoeken midden in het dagelijks leven van gezin, studie, beroep en samenleving. De G.C.L. staat in de traditie van Ignatius van Loyola, aan wie het gegeven was God in alles te vinden.

De redactie van het tijdschrift Christelijk Leven vroeg me dan ook om tijdens de jubileum-jaargang van 1996-1997 – het tijdschrift startte in 1972 – een reeks artikelen te schrijven over de spiritualiteit van Ignatius. Ik dacht dat Ignatius' inspiratie misschien nog het meest toegankelijk kon zijn wanneer ik hemzelf aan het woord liet in een aantal brieven, zoals anderen vóór mij hadden gedaan. De thema's die erin behandeld worden, waren de thema's van de tien nummers van die jaargang.

Om die brieven te schrijven heb ik me vooral laten leiden door Het verhaal van de pelgrim, waarin Ignatius zelf zijn leven vertelt. Maar ik heb ook andere teksten van Ignatius gebruikt, zoals de Geestelijke Oefeningen, de Constituties van de Sociëteit van Jezus, het Geestelijk Dagboek en enkele brieven van zijn hand.

Dit bescheiden boekje wil een eerste kennismaking met Ignatius zijn. Ik hoop dat het je zal aanzetten en helpen niet alleen om daarna teksten van Ignatius zelf ter hand te nemen, maar vooral om bewuster en met een dankbaar hart je leven gestalte te geven vanuit Ignatius'spiritualiteit.

Mark Rotsaert sj

1 januari 1998

'Godsheide'- Hasselt