“Ik ben met u, tot het einde der tijden”

"Ik ben met u, tot het einde der tijden". Overwegingen bij het heilsmysterie, Fernand Van Neste sj, Uitgeverij Garant - 978 90 441 3335 6 - Fracarita-reeks, nr. 6 - Winkelprijs: € 29,90.

Lees verder
"Ik ben met u, tot het einde der tijden"

"Ik ben met u, tot het einde der tijden". Overwegingen bij het heilsmysterie, Fernand Van Neste sj, Uitgeverij Garant – 978 90 441 3335 6 – Fracarita-reeks, nr. 6 – Winkelprijs: € 29,90.

Mensen die gelovig zijn, en hun geloof in gemeenschap beleven en in praktijk brengen, zijn beduidend 'gelukkiger' dan zij die niet geloven, twijfelen of onverschillig zijn. Gelovigen hebben immers een houvast, ze zijn ingeschakeld in een gemeenschap, zij beschikken over een zingevingskader om met lijden en dood om te gaan. Wellicht de belangrijkste reden waarom overtuigde christenen zich fundamenteel gelukkig voelen, ligt in het besef dat zij zich 'vergezeld' weten in het leven door Iemand, namelijk de Verrezen Heer. Zij weten zich gedragen door Hem. Hij bemint hen en laat hen niet in de steek. "Ik ben met u, tot het einde der tijden".

Het heilsmysterie is een belangrijk onderwerp in de joodschristelijke godsdienst. Het ware geluk waar de mens naar verlangt en steeds naar op zoek gaat: wat houdt het in, waar vinden we het, wat is het geheim ervan en welke rol speelt God bij dit alles? Dit boek bundelt een reeks homilies als inspiratiebron voor zoekende gelovigen, bezinningsgroepen en mensen die zorg en onderwijs willen verstrekken vanuit een liefdevolle, christelijk geïnspireerde grondhouding.

Fernand Van Neste s.J. is emeritus hoogleraar van de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Naast tal van publicaties over recht, publiceerde hij ook over thema's in het grensgebied tussen recht, bio-ethiek en rechtsethiek.