Jan Berchmans (1599-1621)

Student, Vlaanderen

Lees verder

Student, Vlaanderen

Korte gebeden

Heer, ik ben een dorre rank in uw Gemeenschap.
Ruk mij niet los van U, de ware wijnstok,
maar laat in uw barmhartigheid
het sap van uw genade op mij inwerken.

Lieve Jezus,
Ik verlang dat Gij mij vindt
En dat Gij bezit van mij neemt.
Want als Gij mij vindt,
dan heb ik U gevonden;
en meer verlang ik niet.