Jan Stuyt sj (1950)

Nederlander

Lees verder

Nederlander

Ochtengebed

Goede God, 

Zegen deze dag.

Geef dat wij mogen zien hoe U werkt in mensen,
in de schoonheid van de schepping
en in de kwetsbaarheid van het verdriet.

Van uw zoon Jezus leren wij dat lijden en pijn
wegen kunnen zijn om U te vinden.
Dat kunnen wij niet alleen,
maar wel als U bij ons bent.
Sterk ons als dat vandaag onze roeping is ,
en toon uw goedheid aan wie ons daarin terzijde staan.

Amen.  

Avondgebed 

Goede God,

Wij danken U voor deze dag,
voor het licht en het voedsel,
en voor wat vreugde gaf of troost.

Laat de nacht ons rust geven
en inzicht waar het leven moeilijk is.

Bewaar ons deze nacht
en bescherm hen die waken en werken.

Moge uw zegen komen over ons
en over de mensen die ons dierbaar zijn.

Amen.

Drie Gebeden om de Heilige Geest

1 Zend uw adem God, en wij worden herschapen
zo geeft U de aarde een nieuw gelaat.   (Psalm 104,30)

Goede en liefhebbende God, 

Iedere dag opnieuw laat U zich ontmoeten,
U sluit zich niet af voor wie U zoekt.

Zend ons uw Geest
als wij een nieuwe start willen maken.
U geeft telkens nieuwe kansen :
help ons om die te gebruiken.

Amen.

2

Nadat Hij gedoopt was door Johannes de Doper kwam Jezus uit het water, de hemel ging open en Hij zag de Geest van God neerdalen, en in de gedaante van een duif over zich komen.   (Mattheus 3, 16) 

Goede en liefhebbende God,

Toen Jezus uit het stille Nazareth vertrok
en aan zijn zending in de wereld begon,
hebt u Hem bevestigd in die zending
en Hem uw Geest gegeven.

Wij vragen dat U hetzelfde doet met ons:
dat uw Geest ons behoedt en bemoedigt in onze zending,
zodat uw rijk kan komen op aarde.

Amen. 

3

Aan het kruis zei Jezus tot zijn moeder: ‘Zie daar uw zoon.’
Tot de leerling die Hij liefhad zei Hij: ‘Zie daar uw moeder.’
Nadat Hij van de zure wijn gedronken had zei Hij: ‘Het is volbracht.’
Daarop boog Jezus het hoofd en gaf de geest.   (Johannes 19)

Heer Jezus,

Op Goede Vrijdag vertrouwde U Maria en Johannes aan elkaar toe:
het begin van de kerk.
U gaf de geest, U gaf uw Geest toen door.

Geef dat wij uw vertrouwen niet beschamen
en dat wij zorg dragen voor elkaar en voor de armen.
Geef ook aan ons uw goede geest.   Amen.