Jean Crasset sj (1618-1692)

De alomvattendheid van God

Lees verder

De alomvattendheid van God

De alomvattendheid van God

O mijn God,
wat ben ik rijk, wanneer ik niets bezit dan U.
Wat zie ik helder, wanneer ik niets zie dan U.
Wat leef ik verstandig, wanneer ik niets ken dan U.
Wat ben ik tevreden, wanneer ik niets smaak dan U.

Ik zie alles, wanneer ik niets meer zie.
Ik smaak alles , wanneer ik niets meer smaak.
Ik hoor alles, wanneer ik niets meer hoor.
Ik bezit alles, wanneer ik niets meer bezit.
Ik ben alles, wanneer ik niets meer ben.

Tot de heilige drieëenheid

Wijsheid van mijn God, bestuur mij.
Macht van mijn God, versterk mij.
Goedheid van mijn God, vergeef mij.
Geest van mijn God, verlevendig mij.
Liefde van mijn God, ontvlam mij.
Wil van mijn God, beschik over mij.
Heiligheid van mijn God, heilig mij.
Liefderijkheid van mijn God, troost mij.
Majesteit van mijn God, vervul mij.
Licht van mijn God, verlicht mij.
Barmhartigheid van mijn God, red mij.
Schoonheid van mijn God, onthecht mij.
Zachtzinnigheid van mijn God, vermorzel mij.
Vrede van mijn God, stort vrede in mij.
rust van mijn God, verblijf in mij.
Allerheiligste Drieëenheid, zegen mij
in tijd en eeuwigheid.

Amen.