Jean-Pierre de Caussade sj (1675-1751)

Geestelijk begeleider, Frankrijk

Lees verder

Geestelijk begeleider, Frankrijk

God vinden in alle dingen

O goddelijke geliefde, verbrijzel al onze illusies en plannen,
zodat wij de weg kwijtraken en geen uitweg zien noch licht,
totdat we U gevonden hebben,
waar U te vinden bent,
in uw ware gestalte
– in de vrede van het alleen-zijn,
in gebed in overgave, in lijden,
in hulp gegeven aan een ander,
en in het ontvluchten van lege praat en werelds gedoe.

Al de bekende wegen en manieren om U te behagen
hebben we uitgeprobeerd,
maar U er niet meer in kunnen vinden.
We weten niet wat we moeten doen,
totdat uiteindelijk de onbeduidendheid van al ons pogen
ons ertoe brengt alles te verlaten
om U voortaan te vinden,
U, Uzelf, overal en in alle dingen,
zonder onderscheid of bedenken.

Want, o goddelijke geliefde,
hoe dwaas is het U niet op te merken
in al wat goed is en in al wat geschapen is.
Waarom zou ik dan proberen U te vinden
in wat U niet bent.