Gebed om roepingen tot de Sociëteit van Jezus

Bidden om roepingen

Lees verder
Gebed om roepingen tot de Sociëteit van Jezus 1

Bidden om roepingen

 

Goede en getrouwe God,
Bron van leven,
iedere tijd opnieuw
treedt Gij met mededogen
onze levensruimte binnen.
Gij wekt in onze harten verlangens
die ons op het spoor zetten
naar U toe,
op weg naar het leven
zoals U het hebt bedoeld
in liefde en verbondenheid.

In vroeger tijden
hebt Gij Ignatius geroepen
om te leven in uw nabijheid
en als volgeling van Jezus
de zielen te helpen
op hun weg naar U.
Ontvang ons diepe verlangen
dat deze weldaad van zijn inspiratie
behouden mag blijven
voor uw Kerk in onze dagen.

Wij bidden U,
dat wij in zijn leerschool
uw Leven mogen onderscheiden
in het onze
en dat wij mogen ontdekken
hoe uw geheim schuilgaat
in de ervaringen van ons leven.

Aangespoord door het woord van uw Zoon :
“Vraagt en jullie zullen verkrijgen”
spreken wij ons verlangen uit,
dat er jonge mensen zullen zijn
die zich aansluiten bij onze Orde,
om te leven in Jezus’ gezelschap
omwille van de heiliging
van uw naam,
omwille van de wereld
van onze dagen.

Wij vragen U dit op gezag van Jezus,
die ons door U
steeds opnieuw gegeven wordt
als weg ten leven.

Amen.