Geloftenviering Bastiaan van Rooijen sj

Nieuwe Nederlandse jezuïet

Lees verder
Geloftenviering Bastiaan van Rooijen sj 1

Nieuwe Nederlandse jezuïet

Zaterdag 3 september 2016 heeft de Nederlandse jezuïet Bastiaan van Rooijen (* 1988) samen met Aurimas Sukys SJ en Mantas Mileris SJ uit Litouwen en de Brit Richard Webster SJ zijn eerste geloften van zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid afgelegd. De eucharistieviering vond plaats in St. Mary’s kerk in Harborne, Birmingham. Vlakbij deze kerk is het noviciaat gevestigd van de Britse, Ierse, Nederlandse en Vlaamse jezuïetenprovincies.

Hoofdcelebrant tijdens de viering was pater Dermot Preston SJ, tevens gastheer namens de Britse provincie. De Vlaams-Nederlandse provinciale overste Johan Verschueren SJ verzorgde de homilie. Hierin legde hij er de nadruk op dat de ‘voventes’ (zij die de geloften afleggen) door deze geloften getuigen van de mystieke relatie van ieder van hen met God. Deze relatie wordt geconcretiseerd in het gebod van de naastenliefde.

Wat iemand tot een ‘goede’ jezuïet maakt, zo vervolgde pater Verschueren, is niet zozeer het tevreden stellen van zijn overste – al zou het natuurlijk heel plezierig zijn wanneer jezuïeten zich inspannen om hun provinciale oversten tevreden te stellen – maar in de allereerste plaats het tevreden stellen van Jezus Christus. Een ‘goede’ jezuïet is iemand die geroepen is door Jezus Christus, die verlangt Hem te volgen en dit werkelijk tracht te doen in alles wat hij onderneemt, als een liefhebbend antwoord op Gods genereuze oproep. De geloften krijgen betekenis in geloof, hoop en liefde, in het vertrouwen op Gods oneindige barmhartigheid en genade.

Tijdens de viering werd speciaal gebeden voor de Nederlandse novice Mark Logtenberg, jaargenoot van Bastiaan, die volgens aankondiging zijn eerste geloften zal afleggen in New York op 17 september aanstaande. Hij zal vervolgens starten met Midden-Oostenstudies aan Fordham University. Bastiaan zal als ‘scholastiek’ (student) zijn jezuïetenleven vervolgen in Parijs, waar hij gaat beginnen aan een geïntegreerd programma van filosofie en theologie aan het Centre Sèvres.

                                           Vlaams-Nederlandse delegatie met Bastiaan links vooraan