Jij moet veranderen, niet de anderen

Een jonge medebroeder, die door Ignatius naar het college van Ferrare gestuurd was om er te helpen, kloeg er in zijn brieven aan Ignatius herhaaldelijk over dat de situatie daar, en meer nog de overste en de medebroeders met wie hij moest samenwerken, onuitstaanbaar waren.

Lees verder

Een jonge medebroeder, die door Ignatius naar het college van Ferrare gestuurd was om er te helpen, kloeg er in zijn brieven aan Ignatius herhaaldelijk over dat de situatie daar, en meer nog de overste en de medebroeders met wie hij moest samenwerken, onuitstaanbaar waren.

Ignatius antwoordt :

Je brieven, en diegene die ik van andere Paters ontvang, maar dan toch vooral de jouwe, geven duidelijk jouw situatie te kennen. Deze lijkt ons des te pijnlijker dat wij intens bezorgd zijn om je geestelijk welzijn (…).Je zou je echter helemaal vergissen, mocht je denken dat jouw onmogelijkheid om in vrede te leven, en om vooruit te gaan op de weg van de Heer, te wijten is aan de plaats waar je bent, of aan je oversten, of je medebroeders. Neen, de oorzaak ligt in jezelf, niet buiten jou. Het ligt aan je geringe nederigheid, je gebrek aan gehoorzaamheid, het tekortkomen aan je gebed, en ten slotte aan je gebrek aan versterving en aan vurigheid om vooruitgang te maken op de weg naar de volmaaktheid.

Je mag dan nog veranderen van plaats, van oversten of van medebroeders, zolang je je binnenste niet verandert, zul je nooit goed werk leveren. Overal zul je dezelfde moeilijkheden ondervinden, zolang je niet nederig geworden bent, en gehoorzaam, zolang je geen biddend mens bent, en je je eigenliefde niet versterft.

Maak er dus werk van om deze veranderingen waar te maken, en geen andere. Ik bedoel, doe al wat je kunt om in jou de innerlijke mens te veranderen en deze ertoe te brengen God te dienen, zonder te dromen van een externe verandering. Je zult immers goed zijn waar je bent, namelijk in Ferrare, of je zult in geen enkel college goed zijn. Hiervan zijn wij des te sterker overtuigd, dat het voor ons evident is dat je daar beter geholpen kunt worden dan waar ook.

Een raad geef ik je dus. Hou je met veel moed nederig tegenover je overste. Vraag hem dat hij je helpt en open hem je hart in een biechtgesprek of hoe je ook wil. Aanvaard met een toegewijd hart wat hij je als hulpmiddel zal voorstellen. Bekijk en betreur je eigen onvolmaaktheden, zonder aandacht te besteden aan die van de anderen, en zorg ervoor dat je gedrag in de toekomst wat stichtender is. Put het geduld niet uit van diegenen die in Jezus Christus de Heer van je houden en die je graag een goede en volmaakte dienaar van God zien worden.

Schrijf ons iedere maand een paar woorden om ons te laten weten hoever je staat met je nederigheid, je gehoorzaamheid, je gebed, en je verlangen om volmaakt te zijn. Vertel ons ook wat over je studies. Moge Christus onze Heer je bewaren.

Ignatius