Leonardus Lessius sj (1554-1623)

Verlangen naar God

Lees verder

Verlangen naar God

Verlangen naar God

Indien Gij, Heer, zó goed zijt als ik slecht ben,
waarom bemin ik Uw goedheid dan niet méér?
Waarom bemin ik dan een druppel
of maar een half druppeltje goedheid,
namelijk een of ander schepsel,
en bemin ik niet de oceaan van alle goed,
namelijk mijn Schepper?

Nu, van nu af bemin ik U,
o Goed boven alle goed,
waarin ik mijn behagen heb gesteld:
o ongeschapen Goedheid,
o mijn God,
die ik verlang te beminnen
in altijddurende eeuwigheid