20 juni 2015, Wereldvluchtelingendag

20 juni 2015, Wereldvluchtelingendag

Wat de Jesuit Refugee Service (JRS) de internationale gemeenschap vraagt

Wat de Jesuit Refugee Service (JRS) de internationale gemeenschap vraagt

In 1951 namen de Verenigde Naties het Vluchtelingenverdrag aan. Een uitwerking van het universele recht om “asiel te zoeken en dat te genieten“. Bij het 50-jarig bestaan van dit verdrag werd in 2001 wereldwijd de eerste Wereld Vluchtelingen Dag gehouden. Vandaag is het probleem dringender dan ooit ook omwille van de situatie in het Midden Oosten 

Ter ondersteuning van paus Franciscus’ pleidooi voor internationale solidariteit in het streven naar vrede in Syrië, dringt JRS er bij de internationale gemeenschap op aan:

  • maak een prioriteit van diplomatieke inspanningen en oefenen druk uit op de Syrische regering en de gewapende oppositie om een onderhandelde oplossing voor het conflict te bereiken; en creëer overlegmogelijkheden voor de deelname van Syrische vertegenwoordigers uit gemeenschappen die actief zijn in humanitaire hulpverlening over de sociale, religieuze en etnische scheidslijnen heen;

  • oefen druk uit op alle gewapende krachten om humanitaire hulp voor gemeenschappen in nood mogelijk te maken en om zich te onthouden van het verstoren van humanitaire operaties en/of het belemmeren van het werk van hun personeel;

  • verhoog financiële en technische steun voor humanitaire initiatieven op het terrein ten dienste van de meest kwetsbare Syriërs in perfecte overeenstemming met internationale humanitaire beginselen;
  • zorg dat donoren van internationale ontwikkeling grotere technische en financiële steun geven om zowel de druk op gastlanden te verlichten als om vluchtelingen en kwetsbare lokale huishoudens bij te staan. Steun moet de toenemende discriminatie en xenofobie jegens Syriërs helpen tegengaan. Gastlanden voor vluchtelingen moeten ondersteund worden om hun grensbeveiliging te verbeteren en degenen die op de vlucht zijn voor geweld en vervolging in Syrië de toegang te verzekeren tot internationale bescherming; en

  • ruimte voorzien om de meest kwetsbare huishoudens van vluchtelingen op te vangen in hervestigingsprogramma's – of met tijdelijke visa – in Europa, de Verenigde Staten en andere landen die bereid zijn de last voor de bescherming van vluchtelingen te delen met de buurlanden van Syrië. 

 

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel