36ste Algemene Congregatie: werkgroepen en logistiek

di 04 okt 2016 Jezuïeten / Wereldwijd /
36ste Algemene Congregatie: werkgroepen en logistiek

Een blik achter de schermen

Een blik achter de schermen

Rapport "De Statu"

Voordat de eerste fase van de congregatie begint en voor de dagen van gebed en onderscheiding die de fase van de murmurationes genoemd wordt (een artikel over dit onderwerp zal binnenkort verschijnen), bestuderen de kiezers de verslagen die de verschillende commissies in voorbereiding op deze Algemene Congregatie (AC) hebben gemaakt. Allereerst is er het rapport "De Statu", waarin een portret geschetst wordt van de huidige stand van de jezuïetenorde. Andere commissies, die hun aandacht richten op meer specifieke aspecten van het leven en het werk van de jezuïeten, krijgen ook de mogelijkheid om een ​​samenvatting van hun werk te presenteren.

Elkaar beter leren kennen

Om de kiezers in de gelegenheid te stellen elkaar beter te leren kennen en hen zo te helpen bij hun onderscheiding over wie de volgende algemene overste moet worden, heeft het stuurcomité voorgesteld om tijdens deze informatiedagen een aantal bijeenkomsten in kleine groepen te organiseren. De leden van de AC zullen worden ingedeeld in groepen van ongeveer tien – dus twintig groepen voor elke gespreksronde. Na elk van deze gespreksperioden, zullen de groepen volledig worden geschud en voor de volgende discussie zal iedereen in een groep komen met nieuwe medebroeders afkomstig uit diverse landen.

Dit is een grote uitdaging voor het team dat gaat over de logistiek, onder leiding van pater Arturo Sosa. In de eerste plaats moeten ze twintig plaatsen vinden die geschikt zijn voor vergaderingen in kleine groepen en moeten ze ervoor zorgen dat iedereen snel uitvindt waar hij heen moet. Maar het is vooral nodig om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jezuïeten elkaar ontmoeten in de verschillende groepen waarin zij worden ingedeeld. Er moet rekening worden gehouden met wie welke talen begrijpt en/of spreekt. Zo zullen bijvoorbeeld bepaalde Spaanssprekende jezuïeten die Engels begrijpen zonder zich uit te kunnen drukken in die taal, worden ingedeeld bij jezuïeten die Engels spreken, maar Spaans begrijpen.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel