Arturo Sosa sj, nieuwe algemene overste jezuïeten

vr 14 okt 2016 Jezuïeten / Wereldwijd /
Arturo Sosa sj, nieuwe algemene overste jezuïeten

30ste opvolger Ignatius van Loyola komt uit Venezuela

30ste opvolger Ignatius van Loyola komt uit Venezuela

De 36ste AC heeft op 14 oktober 2016 de nieuwe algemene overste van de Sociëteit van Jezus gekozen: pater Arturo Sosa Abascal, van de Venezuelaanse provincie.

Biografie

Arturo Sosa werd geboren in Caracas (Venezuela) op 12 november 1948. Hij was de afgevaardigde van de vorige generale overste voor de curie, de interprovinciale huizen en de werken van de jezuïetenorde in Rome; hij was ook raadgever van pater Nicolás. Hij heeft een licentie in de filosofie aan de Katholieke Universiteit Andrés Bello (1972) en is doctor in de politieke wetenschappen aan de Universidad Central de Venezuela.

Hij werd gekozen tot algemeen raadgever tijdens de 35e Algemene Congregatie, in 2008, door de algemene overste, pater Adolfo Nicolás. In 2014 ging hij wonen in de algemene curie in Rome en werd hij delegaat voor bovengenoemde instellingen; deze vallen direct onder de algemene overste van de jezuïeten. Voorbeelden van deze instellingen zijn: de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit, het Pauselijk Bijbels Instituut, het Pauselijk Oriëntaals Instituut en de Vaticaanse sterrenwacht, evenals een aantal internationale colleges en residenties.

Arturo Sosa was provinciale overste van de jezuïeten in Venezuela tussen 1996 en 2004. Daarvoor was hij coördinator van het sociaal apostolaat in dat land en directeur van het Centro Gumilla, een centrum voor onderzoek en sociale actie van de jezuïeten in Venezuela.

Pater Arturo Sosa heeft een lange loopbaan in het onderwijs en onderzoek achter de rug en droeg een aantal verantwoordelijkheden in de academische wereld. Hij was hoogleraar en lid van de Raad van de Katholieke Universiteit Andrés Bello en tien jaar rector van de Katholieke Universiteit in Táchira. Het grootste deel van zijn onderzoek en onderwijs, in een aantal centra en instellingen, had betrekking op politieke wetenschappen.

In 2004 werd hij uitgenodigd door het Centrum voor Latijns-Amerika Studies van de Universiteit van Georgetown (Verenigde Staten) en hij was hoogleraar Venezolaans politiek denken aan de Katholieke Universiteit van Táchira.

Hij publiceerde een aantal werken – vooral over de geschiedenis en de politiek van Venezuela.

  • Johan Verschueren sj, provinciale overste van de Lage Landen, stuurde onderstaand bericht over de kersvers verkozen nieuwe Generaal
 

Een dikke week geleden had ik een gesprekje met Arturo Sosa, die ondertussen uitverkozen werd als onze nieuwe Pater Generaal. Ik ken onze nieuwe P. Generaal al een kleine drie jaar omdat we vaker communiceren over de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten in de Romeinse huizen waarover hij hogere overste was. P. Sosa is een joviale, warmhartige man, een echte gentleman-señor, zoals je die in de hogere kringen van Zuid-Amerika vaker aantreft en waarin hij geboren werd. Tegelijkertijd combineert hij deze persoonlijke Venezolaanse achtergrond met een typisch Latijns-Amerikaanse geloofsexpressie en toch met beide voeten op de grond. Geen gezweef bij onze nieuwe P. Generaal, maar handen aan de ploeg vanuit een oerdegelijk diepgewortelde spiritualiteit, diep Godsvertrouwen en een geloof waarin Maria een grote plaats heeft. 

Ik vond onze babbel van een week geleden  interessant genoeg en maakte wat aantekeningen voor mijn persoonlijke reflectie; nu worden die aantekeningen dubbel zo interessant. Ik geef jullie graag een weergave van die broederlijke babbel die ik met hem had en hoe hij toen zelf over het ideale profiel van de nieuwe generaal sprak. Wie hem beter kent, verstaat dat hij dit profiel zelf belichaamt. 

"De nieuwe generaal moet eerst en vooral een normaal persoon zijn. Vervolgens moet hij in staat kunnen zijn om de geweldige culturele diversiteit van onze Sociëteit 'uit te baten' (explotar) als een meerwaarde ('riqueza') eerder dan het te beschouwen als een 'probleem'.

Het moet iemand zijn die die intellectuele uitdagingen waarvoor we vandaag staan bevat en begrijpt en er rekening mee houdt in zijn beleid. En tegelijkertijd moet hij de spirituele uitdagingen verstaan en zelf dit soort diepte beleven, want beide: de intellectuele en spirituele uitdagingen dienen samen te gaan." 

Als derde punt vertelde hij over het belang van "samenwerking". "De Sociëteit van Jezus moet 'una mínima compañía colaboradora' worden (de minima Societas van Ignatius moet een 'samenwerkende' Minima Societas worden). Want alleen in en door de samenwerking gaan we naar het 'Magis'."

Hij besefte ook zeer goed dat de nieuwe generaal in onze snel veranderende mondiale context de bestuurswijze van de Sociëteit van Jezus zal moeten herbekijken.    

Toen ik hem vroeg hoe over 'geld'  dacht, schoot hij in een lach: Ik heb geen geld, en hij keerde zijn lege broekzakken in één gebaar binnenste buiten. 

 

  • Hieronder beelden van de begroeting van de nieuwe generale overste door de uitgaande algemene overste en een interview met pater Arturo Sosa sj, enkele dagen voor zijn verkiezing

 

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel